söndag 7 december 2014Nya lokaler
Vi har lagt ned mycket tid och energi på att söka nya lokaler. Det har givit oss tillfälle att komma i kontakt med många människor och organisationer och berätta om vilka vi är och vad vi gör. 

Vår sökprofil 
(ladda ned här) som presenterar verksamheten och grundläggande lokalbehov, cirkulerar i Stockholm nu.

En attraktiv hyresgäst
Det visar sig att vi är en attraktiv hyresgäst som förvaltare gärna vill ha, om de bara hade en ledig lokal. Därför försöker vi sprida vår sökprofil så vitt och brett som möjligt. Många sparar vår sökprofil.

Privatpersoner som äger fastigheter - hur hittar vi dem?
En nöt som vi inte lyckats knäcka är hur vi kan komma i kontakt med privatpersoner som äger fastigheter i Stockholm. Vart vi än vänder oss hänvisas vi hela tiden till komersiella adressregistertjänster. Det kostar väldigt mycket. 
Om någon som läser detta känner till något forum där vi kunde presentera oss och vår sökprofil för privatpersoner som äger fastigheter, så är vi väldigt tacksamma om ni hör av er: stockholm (at) se.brahmakumaris.org 08-663 79 59

Vision - en oas av stillhet och kraft mitt i stan
Drömmen är att skapa en plats för att uppleva lugn och stillhet mitt i stadens myller,
öppen för allmänheten. En plats för att bli upplyft och stärkt. Fler och fler kommer på våra öppna meditationer, utan tidigare erfarenhet av meditation. Birgitta håller sedan många år meditationer på Regeringskansliet, Riksdagen, Finansdepartementet och Utrikesdepartementet. Vi skulle kunna hålla meditationer varje dag, året runt för allmänheten, om vi bara hittar en bra lokal med en rimlig hyra (20.000-max 25.000 kr/månad).

Stannar på Styrmansgatan till 31 januari
Har vi inget sista januari kommer vi att magasinera våra möbler och fortsätta leta. Var vi håller våra kurser får vi i så fall återkomma om.

Hur vi söker
Daglig koll på hemsidan Objektvision (där det mesta som annonseras syns) och andra annonssidor. Vi har varit i kontakt med:
  • Stockholms stad, de olika stadsdelsförvaltningarna, Stockholms stads egna bolag, kommunala fastighetsägare och förvaltare.
  • Statens Fastighetsverk, Djurgårdsförvaltningen, HSB och Stockholms Kooperativa Bostadsförening.
  • Privata fastighetsbolag och försäkringsbolag som äger fastigheter. Vi har fått många vänliga tips och några få konkreta uppslag, men ännu inte en lokal som vi kan använda.

Ett utskick gick till alla Bostadsföreningar i Stockholm (160 st) och fick 9 vänliga svar. Ingen hade något, men tre sparade profilen och 2 skickade den vidare. Flera utskick har gått till vår egen mailinglista (drygt 1100 personer) som responderat med många tips, några nya och andra som vi redan prövat.

Lokaljakten fortsätter
Känner du någon som äger fastigheter?
Eller har du andra tips?
Hör av dig!

Brahma Kumaris meditationsskola
stockholm (at) se.brahmakumaris.org
08-663 79 59 www.brahmakumaris.se

lördag 15 februari 2014

Rapport 2013Föreläsningar

Vi inledde 2013 med ett härligt 'pep-talk' av Lena Craméus på temat Vägen till förändring som en kraftfull och lyckobådande start på det nya året.

Sonja Ohlson är ansvarig för Brahma Kumaris verksamhet i Danmark och undervisar meditation sedan många år på fängelser i Köpenhamn. Hon är sedan 2009 initiativtagare till och koordinatör för Brahma Kumaris Environment Initiative, ett miljöprogram som blivit mycket framgångsrikt internationellt. Sonja besökte Stockholm i februari och höll ett program på temat Grön meditation i vilket hon bl.a. berättade om sambandet mellan vår inre värld och den yttre miljön.
Andrea Guiterrez, kemist och forskare inom biobränslen, kommer från Argentina och bor och arbetar i Finland. Andrea höll en föreläsning och dialog kring temat med titeln Kärlek & Kunskap som handlade om personlig förändring och vikten av att acceptera sig själv för att kunna skapa en inre förändring.
Salman Ahmad, Fil.dr i psykologi, undervisar i ”Organizational Development and Human Resource Management” på Copenhagen Business School och har blivit en mycket populär föredragshållae vid Brahma Kumaris i Köpenhamn. Salman besökte Stockholm i juni och höll en spännade föreläsning på temat Individualitet, negativitet och relationerBK Shashi Prabha från vårt andliga huvudcenter i Mt Abu, Indien, besökte Stockholm mitt under sommaren. Hon höll en föreläsning på temat Attityd vår bästa vän om konsten att ha rätt inställning, eftersom den avgör vilka resultat vi får.


Professor David Cadman är ekonom och författare som undervisat på många olika universitet i England. David är kväkare och uppvuxen i en tradition där dialog och lyssnande alltid varit viktigt. David höll ett föredrag på temat An Economy of Love, (en kärlekens ekonomi) som handlade om kärlek som värdegrund för ekonomisk framgång i kontrast till det traditionella sättet att söka tillväxt och ekonomisk framgång, i konkurrens.
David är även styrelsemedlem i Spirit of Humanity Forum som kommer att hållas på i Reykjavík, Island i April 2014.  www.sohforum.org
David har tillsammans med Barett Values Centre för Spirit of Humanity Forum, utvecklat en modell för möten som kommer att hållas lokalt runt om i världen under 2014-15. De kallas Reykjavík Conversations och han höll en första testomgång med oss på centret.

Lyssna på ljudupptagningar

Vi startade ett konto på SoundCloud där vi lägger upp ljudfiler av föreläsningar, meditationer och annat som erbjuds gratis över internet: www.soundcloud.com/bksweden

Bloggar


Bloggen BK Sverige, som du just nu läser, startades upp i början av året. Den har experimenteras med litet grann under året, men förblir nu ett sorts enkelt nyhetsbrev.

Bloggen Månadens Vishet har gjort ett helt varv! Se: www.visheter.blogspot.se
Om du vill få Månadens Vishet som utskick kan du anmäla dig till utskickslistan via vår hemsida: www.brahmakumaris.se klicka "E-postlista"Bildvisning

Vem grundade Brahma Kumaris? var en poetisk och informativ bildvisning som beskrev hur organisationen en gång startade i trettio-talets Indien.Ny bok

Vi producerade en ny bok, Var stark! Upptäck dina åtta inre krafter, och som gavs ut på svenska först i världen. Litet ovanligt eftersom den är skriven på engelska. Den lanserades i april med ett föredrag av författaren Anthony Strano. Senare under året kom den ut på engelska och på spanska.
Beställ boken via vår hemsida eller Adlibris!
Den finns även till försäljning på centret.

Ny programserie

Vad är andlighet egentligen? är en ny programserie som bygger på samtal utifrån boken Var stark! Upptäck dina åtta inre krafter. Serien har varit mycket populär och hålls igen under 2014.
IT-expert från BK i Banglore på uppdrag i Göteborg

Karun K. Tandrenanjundaiah kommer från Brahma Kumaris Retreat Center i Bangalore och för tillfället boende i Göteborg där han arbetar för ett svenkst företag. Karun är en mycket erfaren yogi som har levt ett andligt liv sedan barnsben. På sitt arbete håller han även mycket uppskattade sessioner i att leva och arbeta utan stress. Han är själv ett levande exempel.

Meditation i organisationer & företag
Lunchmeditation på arbetsplatser har blivit mer och mer populärt. 30 minuter vägledd meditation erbjuds en gång i veckan i flera organisationer som en del av deras friskvårdsprogram.

Drop-in meditation vardagar 18.00

Allt fler nya besökare kommer genom våra drop-in-meditationer på kvällarna. De hittar oss vanligen på Internet.


Högdalen & Nynäshamn

Meditationsundervisning och fördjupande lektioner m.m. ges även på våra två mindre center i Högdalen och Nynäshamn. Se kontaktuppgifter på hemsidan www.brahmakumaris.se under 'Kontakt'
Rakhsa Bhandan

Judy Johnson från Halifax, Kanada besökte oss i augusti och firade Rakha Bhandan med oss, en indisk andlig festival som för oss går ut på att lova oss själva uppriktighet och ärlighet i vår strävan efter inre andlig transformation. Det krävs mod och generositet för att förändra sig själv. Judy är både modig och generös. Hon gav oss en kick till inre förändrig.


Judy lider själv av ormskräck. Här ser vi henne på visit hos en ormtjusare på en gata i Indien, för att utmana sin rädsla!


Retreat i Oxford

Vår årliga meditationsweekend för nya studenter från alla våra center i Norden hölls i november på Global Retreat Centre, Oxford, England.
Mer om Global Retreat Centre: www.globalretreatcentre.org
Meditationer till minne av Nelson Mandela

I samband med att minnes ceremonierna för Nelson Mandela hölls i Cape Town arrangerade vi meditationer under tre dagar med fokus på Mandelas visdom. Under en timme lästes ett citat upp var femte minut för begrundan. Det var mycket uppskattat.
tisdag 30 april 2013

Var Stark! Upptäck dina inre krafter

Boklansering med Anthony Strano
I slutet av april var det lansering i Stockholm av Anthony Stranos nya bok ”Var stark! Upptäck dina åtta inre krafter”. Inre styrka måste byggas upp på en inre grund, främst genom tystnad och reflektion.
– Vi måste stanna upp då & då och ladda upp krafterna; precis som att en mobiltelefon behöver laddas, säger Anthony Strano. Generositet är första steget för att förändra sig själv.
– För att vara generös måste jag vara stark, berättar Anthony. 


Första styrkan är inåtvändhet
Gå inåt, in i min inre frid. Iaktta mitt inre i tystnad, ett steg på avstånd, objektivt.– Är jag känslomässigt berörd eller för intellektuell, kan jag inte vara objektiv.En sak är att känna till vad det innebär att vara inåtvänd, en annan sak är att verkligen vara inåtvänd. Var stilla, tyst och reflektera.
Andra styrkan är urskiljning
En lärare urskiljer elevens kapacitet och hittar en metod för eleven att lära sig. Fokusera inte på vad som är fel. Experimentera med detta. Finn det som är rätt för situationen. Problem kommer att repeteras i mitt liv tills jag hittar en lösning. Felaktig urskiljning och felaktiga metoder skapar felaktiga resultat. Vanor är starka. Frihet kommer alltid inifrån mig själv.
Tredje styrkan är beslutsfattande
Efter att ha urskiljt, behöver jag fatta ett beslut. Stanna upp och bestämma vad jag ska göra. Experimentera. Om inte en metod fungerar, fatta ett annat beslut och pröva något annat.
Den fjärde inre styrkan är mod
Var målmedveten i modet. Jag måste pröva, kanske behöver jag pröva det från en annan vinkel om det inte fungerar bra. Uppfinnare prövar många gånger innan resultatet blir bra.
Att släppa taget är femte inre styrkan
En del tankeföreställningar mår jag exempelvis bra av att släppa taget om. Ett exempel är: ”Jag har rätt, den andra förstår bara inte.” Ofta har båda rätt, men ser inte varandras perspektiv. Neutralitet är till stor hjälp. Röda Korset har kunnat uträtta mycket genom sin neutralitet.
Sjätte styrkan är tolerans
Tolerans innebär att ha djup respekt för varandras olikheter. Allt i livet behöver kompletteras. Vi har ögon, öron, näsa och mun. Om vi enbart hade fem näsor, skulle vi inte fungera så bra. Ett annat exempel är att alla inte kan vara doktorer. På grund av osäkerhet blir vi ofta rädda för det som är annorlunda.
Den sjunde styrkan är att anpassa sig
Starka själar är väldigt flexibla. Ju starkare jag är, desto mer flexibel och ödmjuk är jag. Respektera den andres åsikt och urskilj den. Säg aldrig nej direkt. Flexibilitet ska inte förväxlas med kompromiss, som är något annat.
Samarbete är den åttonde styrkan
Jag värderar mitt och andras samarbete. Ju djupare jag lär känna mig själv, desto mer kan jag ge. Varje planta har sina egna rötter, därför är de vackra tillsammans.Ta tystnadspauser då och då, precis som att ni tar kaffepauser: Sakta ned & gå in i koncentration och upplev de inre styrkorna, ger Anthony som råd.
lördag 9 mars 2013

På gång våren 2013


Vi skall flytta - söker nya lokaler

Efter 20 år på Styrmansgatan 3 har det blivit dags att flytta. Hyresvärden önskar sälja lokalen som vi hyr och kommer inte förlänga hyreskontraktet. De hade önskat att vi kunde köpa, men det kan vi inte. Det blir alldeles för dyrt. Så nu ser vi oss om efter nya lokaler och tips är naturligtvis välkomna.
 

Anthony Strano från Aten besöker oss i april

Anthony Strano kommer till Stockholm i samband  med att vi ger ut hans fjärde bok på svenska: Var stark! Upptäck dina inre krafter. Boken lanseras med en föreläsning lördag 20 april på Östermalms föreningsråd. Han berättar om hur vi kan utvinna inre krafter genom meditation och självkännedom. Läs mer under "Kalender" på vår hemsida: www.brahmakumaris.se Anthony är även kolumnist i Huffington post, se länk: http://www.huffingtonpost.com/anthony-strano/
 Rapport 2012

Vi hade många besök från utlandet 
 

Personlig tränare från England     

Vishal Morjaria, personlig tränare från Leicester, England, var först på plan i januari och smittade åhörarna med sin stora entusiasm och frimodighet. Han fick med sig alla till på fysiska övningar trots att det var trångt.Yogi of the CarribbeanDeokie Ramsahai som driver meditationscenter på Paradisön St. Martin i Karibien besökte oss i mars och höll med glöd två fullbokade föreläsningar ur programmet "Kvinnans Fyra Ansikten". Med stor värme och en god portion självförtroende ville Deokie understryka att lycka kommer inifrån och är inte beroende av yttre stimuli. Vi är starka, vi är inte svaga!Rockmusiker från Brasilien på sitar!


Alex Pochat, rockmusiker från Brasilien som driver ett av Brahma Kumaris meditationscenter där, besökte Stockholm i mars för att hålla ett par konserter med sitt band Alex Pochat e Os 5 Elementos
Hos oss spelade han sitar till vår meditation!


  

Brahma Kumaris 30 år i Sverige firadesI april kom Jim & Paul Ryan från London till Stockholm för att sluta en fantastisk cirkel: Jim och Paul var de allra första BK-studenter som satte sina fötter på Skandinavisk jord. På 70-talet kom de då två mycket unga entusaistiska bröderna på motorcyckel i snön och höll ett par föredrag i Stockholm som de spontant själva arrangerade. De var alltså de som sådde de första fröna till vad Brahma Kumaris är idag i Sverige. Det firade vi med program i två dagar på centret med historieberättning och servering på gården.


Vandrande yogi och tusenkonstnär

Lajos Katona, urspungligen från Ungern men bofast i Sverige sedan slutet av 70-talet är en av de allra första som började praktisera Brahma Kumaris lära i Sverige. På senare år reser han i Indien och Asien under vintrarna och kommer lagon hem till våren i april, med nya resebilder att visa. Förra sommaren visade han bilder från Kina.
Filosof från Aten

Sotirios Angelopoulos från Brahma Kumaris i Aten, Grekland besökte oss i juni. Dels för att hjälpa oss med IT-lösningar, dels för att få några dagar av svensk midsommar och dels för att hålla en föreläsning på temat "Djup inre glädje" där han utvecklade tanken om hur det är vår innersta natur att vara givare, precis som naturen ger. "Träden äter inte sina egna frukter. Floderna dricker inte sitt eget vatten". Han sa att det är naturligt att ge och det är källan till djup inre glädje.


TANKENS KRAFT från öst

I juli fick vi besök från vårt andliga huvudcenter, Madhuban i Mount Abu, Indien. Atam Prakash, berömd yogi och lärare inom Brahma Kumaris, höll en livlig föreläsning på temat "Tankens Kraft" på Bygdegården Anna Whitlock, med all den dramatik och dynamik som nästan bara en indier kan uppbåda! Han ansvarar för produktionen av sötsaker, som kontinuerligt distrubueras ut i världen som heliga gåvor med alla besökare. Nu var han själv på en Europa-turné med stopp över en dag i Stockholm.

TANKENS KRAFT från väst

Bara ett par dagar senare kom Denise Lawrence från England och höll en föreläsning på samma tema "Tankens Kraft". Denise är den första kvinnliga västerlänning som gav sitt liv till att följa Brahma Kumaris lära och livsstil, 1976 och har levt och verkat långa perioder i Canada, Los Angeles och Indien. Denise har en bakgrund som journalist och har gjort många intervjuer i amerikansk TV. Hon är cool och orädd för att utmana idéer och är öppen för nya tankar. Hon höll en retreat under två dagar där vi granskade våra rädslor och hon spontant föreslog Disneyfilmen Råttatouille på programmet ur vilken många andliga lektioner drogs.


Fotograf från Blue Mountains, Australien

Peter Damo, mångårig student och lärare vid Brahma Kumaris i Australien, är profesionell fotograf som gjorde ett stopp i Stockholm i augusti på väg för ett fotoprojekt på Island. Han visade av sina bilder och berättade om sin kärlek till fotografering därför att det hjälper honom att fokusera på det som är vackert och gott.  Se Peters bilder på hans hemsida: www.peterdamo.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F.d. hippie från Sydney, Australien

Charlie Hogg kom som glad hippie till Brahma Kumaris i England samtidigt med Denise på 70-talet. Han bär sedan många år huvudansvar för Brahma Kumaris verkamhet i Australien. På Åland i september ledde Charlie en intern retreat för våra center i Norden. Därefter gjorde han en snabb rundresa med program i Sverige, Danmark, Norge och Finland. I Stockholm höll han en mycket uppskattad föreläsning på Östermalms föreningsråd på temat "Från Rädsla till Kärlek"

LOVE & PEACE - YEAH!

Indien på besök i 9 månader

Khushvant och Dhanvanti, aktiva inom BK i Mumbai (Bombay) blev en del av vårt lilla team i Stockholm större delen av året, till allas vår glädje. De bjöd på värme, entusiasm, livsglädje och... god mat! Khushvant arbetar för CapGemini och hade uppdrag i Sverige. Dhanvanti är hans mamma som fick chansen att se en annan del av världen och som också gjorde det möjligt för centret att ge vår meditationskurs till hindi-talande Stockholmare.
Kurser och program under 2012

Grundkursen i meditation
Grundkursen i meditation är vår främsta kursverksamhet. Kursen löper hela året runt med nya kursstarter i varje månad. Vi lägger även in helgkurser.
Under 2012 har 262 personer tagit del av vår introduktion till meditation.

 

Kvällsmeditationerna populära prova-på
30 minuter kvällsmeditation vardagar
blivit ett populärt prova-på-tillfälle. Varje vecka kommer nya i kontakt genom att pröva vår halvtimmes kvällsmeditation. De flesta upptäcker dessa på nätet via annonssidan "Gratis i Stockholm"
.

 

Om Café
Om Café för unga mellan 18-35 är att under lättsamma former på ett kreativt och lekfullt sätt utforska betydelsen av värderingar. Det har varit roligt att pröva. Kanske kommer vi att hålla Om Café för äldre också.

 

Inre Ledstjärna - en plan för inre utveckling
Många har tagit tillfället i akt göra göra en personlig plan i programmet Inre Ledstjärna. Vi använder en kortlek med positiva kvaliteter och drar kvaliteter att fokusera på för olika områden i livet. Planen blir en ledstjärna att navigera efter för utveckling i livet. Vår självrespekt stärks när vi känner att vi har inflytande över våra liv.


Föreläsningar


Lena Craméus har hållit populära föredrag på centret sedan ett par år tillbaka. Med bakgrund inom elitidrotten (bandy) arbetar Lena idag som naprapat och driver egen klinik i Vaxholm. Hon lockar till skratt och eftertanke med teman som "Vägen till förändring, genom mod och humor" och "Det blir aldrig som jag tänkt mig, det blir ännu bättre".